En Vn

Triết lý đầu tư

Investment Approach

Kusto Vietnam đặt mục tiêu xây dựng mối quan hệ dài hạn với những công ty trong danh mục. Công ty với đội ngũ bao gồm từ các doanh nhân, chuyên gia vận hành đến các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, đã tạo ra giá trị to lớn trong việc hỗ trợ các công ty đầu tư nhằm xác định và thực hiện các sáng kiến chiến lược.