Nền tảng phúc lợi/bán lẻ hàng đầu

Nền tảng phúc lợi/bán lẻ hàng đầu

Chương trình phúc lợi/bán lẻ cho phép các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho nhân viên họ một sự tiếp cận dễ dàng đối với những sản phẩm và dịch vụ thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng đời sống. Sản phẩm của công ty đã được gói gọn lại trong những gói cho vay 6 tháng, lãi suất 0% nhằm tối ưu hóa khả năng chi trả của công nhân viên. Có trụ sở tại Singapore, công ty hoạt động tại Vietnam, Cambodia, Indonesia, Lào, Thái Lan và Philippines.

Scroll to top