VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ LỚN NHẤT CỦA KUSTO

Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/viet-nam-la-thi-truong-dau-tu-lon-nhat-cua-kusto-d103911.html

Chính thức đầu tư vào Việt Nam từ năm 2005, sở hữu danh mục đầu tư lên tới 700 triệu USD, Quỹ đầu tư Kusto vẫn muốn mở rộng đầu tư hơn nữa ở thị trường này khi có cơ hội.  Năng lực vận hành và đổi mới của ban lãnh đạo là một trong những yếu tố để chúng tôi tìm kiếm đầu tư. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là 7,08%, cao nhất trong vòng 11 năm qua. Đó thực sự là mức tăng trưởng đáng kinh ngạc, do đó, chúng tôi vẫn muốn đầu tư dài hạn tại đây. Các doanh nhân Việt Nam cũng rất năng động, dám thử thách những điều mới. Việc đầu tư giá trị dài hạn luôn là triết lý của Kusto tại tất cả các thị trường mà chúng tôi đặt chân tới, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi quan tâm tới giá trị bền vững của doanh nghiệp trước khi tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn. Những gì chúng tôi làm là mang nguồn vốn, kinh nghiệm, chuyên môn của các chuyên gia trong ngành tại nhiều nước vào để giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực hoạt động, nhằm mang tới lợi nhuận bền vững hơn và  phát triển trong dài hạn.

Scroll to top